Liên hệ

Địa chỉ liên hệ:

Thôn Tát Đam, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại: 0989.653.551 – Email: dacsanlamquaviet@gmail.com

Hệ thống Website: http://dacsanlamqua.net